Korzystając z nocowania w Białobrzegach warto wybrać się na jedną z kilku pieszych wycieczek:

Do Dobieszyna możemy dojechać autobusem PKS lub PKP oraz co w dzisiejszych czasach jest oczywiste samochodem lub autokarem.  

I Etap Dobieszyn - Biała Góra. Wyruszamy sprzed siedziby Nadle�nictwa Dobieszyn (zdjęcie nr1) i oznakowanym już zielonym szlakiem dochodzimy do drogi asfaltowej i przy krzyżu skręcamy w lewo, następnie przed drogš krajowš skręcamy w prawo w drogę brukowanš (zdjęcie nr2). Przed poletkiem łowieckim (zdjęcie nr3) skręcamy w lewo i idziemy drogš przez las. Dochodzimy do drogi szutrowej (zdjęcie nr4) i skręcamy w lewo i dochodzimy do szkółki le�nej. Przed szkółkš skręcamy w prawo, idziemy prosto i przy zrębie (zdjęcie nr5) skręcamy w lewo. Na końcu lasu skręcamy w lewo i dochodzimy do miejscowo�ci Budy Augustowskie. Przy gajówce stara lipa (150 lat) (zdjęcie nr6) i aleja prowadzšca do dawnego nadle�nictwa Stachów. Mijamy kilka starych drzew (buk 150 lat) (zdjęcie nr7), skręcamy w prawo, mijamy resztki przedwojennych stawów (zdjęcie nr8) przy których dawniej mieszkał nadle�niczy (Stachów). Dochodzimy do dawnego "Wareckiego Go�cińca", zachowujšc ostrożno�ć przechodzimy przez tory kolejowe (koszarka) (zdjęcie nr9) skręcamy w prawo dochodzimy do miejscowo�ci Augustów. Przechodzimy przez tory i dochodzimy do szkoły podstawowej gdzie możemy zobaczyć izbę pamięci po�więconš patronowi szkoły - 65 pułkowi piechoty. Wracamy przez tory głównego przejazdu i prosto asfaltem dochodzimy do wsi Boże. Na wprost ko�ciół a obok sklep (zdjęcie nr10) w którym możemy uzupełnić zapasy. Skręcamy przy ko�ciele w prawo na Boskš Wolę idziemy prosto drogš asfaltowš. Po przej�ciu ok. 0,5km skręcamy w lewo przy kapliczce do miejscowo�ci Krzemień (zdjęcie nr11). Dochodzimy do skrzyżowania i prosto piaszczystš drogš przez niski las dochodzimy do skrzyżowania w Białej Górze. Skręcamy w prawo i po 500m. dochodzimy do pięknie położonego na skarpie nadpilicznej o�rodka wypoczynkowego "Biała Góra". (zdjęcia nr12) Po lewej stronie roztacza się bardzo piękna panorama łšk nadpilicznych. (zdjęcie nr 13)

2 etap Biała Góra - Białobrzegi szlak niebieski Wychodzšc z o�rodka skręcamy w lewo (w prawo przez Kępę Niemojewskš dojdziemy do Warki) i drogš piaszczystš, majšc po obydwu stronach domki letniskowe, dochodzimy do skraju Lasu Palczewskiego. Po prawej stronie 90 letni las sosnowy (zdjęcia nr14), a za nim za skarpš, starorzecze oraz podmokłe tereny nad rzeczkš Dyga. Wczesnym rankiem lub wieczorem możemy zaobserwować w wodzie żerujšce bobry oraz ich budowle: tamy i żeremia. Ponadto można spotkać norkę amerykańskš oraz wydrę, a także bogactwo ptactwa wodno-błotnego. W lesie możemy dostrzec pozostało�ci po walkach II wojny �wiatowej: okopy, rowy przeciwczołgowe oraz resztki ziemianek. Idziemy prosto przez las gdzie na zrębach możemy zobaczyć nasadzenia gniazdowe nowych sadzonek drzew typowych dla pierwotnej Puszczy Stromieckiej (dšb, grab, brzoza) (zdjęcie nr15). Możemy zaobserwować w lasach sosnowych bogaty podszyt: leszczyna, borówki, jagody, paprocie oraz mchy. Dochodzimy do rozwidlenia dróg: w prawo dojdziemy do mostu w Michałowie a my skręcamy w lewo na drogę do le�niczówki Majdan. Po lewej stronie drogi mamy Las Palczewski, po prawej Las Michałowski. Oddychajšc �wieżym le�nym powietrzem dochodzimy do le�niczówki Majdan (zdjęcie nr16). Tu możemy pozwolić sobie na dłuższy odpoczynek i zwiedzić znajdujšcy się za le�niczówkš rezerwat "Majdan". Wychodzimy z lasu, polarni i łškami dochodzimy do Starej Wsi. Przy krzyżu skręcajšc w lewo dojdziemy asfaltem do Niedabyla i dalej do Stromca, my skręcamy w prawo, majšc po lewej ręce rzeczkę Dygę, dochodzimy do miejscowo�ci Pokrzywna (zdjęcie nr17). Przechodzimy przez wie� i drogš piaszczystš, majšc po prawej stronie zabudowania Bud Brankowskich oraz ro�linno�ć typowš dla terenów zalewowych (kępy wierzb i olch, trzciny) (zdjęcie nr18) dochodzimy do Brzeziec. Skręcamy w lewo na drogę asfaltowš i przy dawnym ogrodzonym parku podworskim skręcamy w prawo. W parku tym znajdował się zabytkowy dworek, który przeniesiony został do Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Za parkiem skręcamy w lewo i idziemy prosto przez las aż do drogi szutrowej po prawej stronie którš dojdziemy do o�rodka wypoczynkowego "Olszynka" (zdjęcie nr19) . Idšc dalej prosto mijajšc po prawej stronie O�rodek Emaus oraz wiadukt nowej obwodnicy i dochodzš do naszego O�rodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ZHR Białobrzegi .

3 etap Białobrzegi - Wyśmierzyce szlak niebieski W Białobrzegach ulicš Rzemie�lniczš dochodzimy do znajdujšcych się na końcu miasta obiektów PGK, za nimi skręcamy w lewo. Maszerujemy majšc po lewej stronie piękny las brzozowy (zielone płuca miasta) (zdjęcie nr20) a po prawej 30 letni las sosnowy. Na końcu brzózek po lewo, malownicze wzniesienie tzw."Górka Adolka" które zimš służy dzieciom jako miejsce do uprawiania sportów zimowych. Wychodzimy z lasu i polnš drogš w lewo dochodzimy do Suchej. Na skrzyżowaniu idšc prosto dojdziemy do głównej bramy wej�ciowej do XIX wiecznych pałaców (obecnie własno�ć prywatna, trwa remont) (zdjęcia nr21, zdjęcie nr22), skręcamy w prawo i przechodzimy przez wie�. Na końcu wsi skręcamy w prawo (ul. Le�na), następnie w lewo, idšc skrajem 90-letniego lasu sosnowego dochodzimy do Suskiego Młynka. Na końcu lasu znajdujš się dwie mogiły partyzantów rozstrzelanych przez Niemców w 1943r (zdjęcie nr23). Wchodzšc do wsi znajdujemy się w malowniczym wšwozie gdzie dołem płynie dopływ Pilicy - Pierzchnia (zdjęcie nr24). Przez kładkę lub w bród przechodzimy na drugš stronę rzeczki, skręcamy w lewo w le�nš drogę. Majšc po obydwu stronach las sosnowy z podszytem dębowym i miękkim mchem (doskonałe miejsce na grzyby) dochodzimy do końca lasu. Po doj�ciu do drogi asfaltowej skręcamy w prawo i dochodzimy do Stawiszyna. Po lewej stronie ogrodzony park podworski z pałacem z XIX wieku w którym obecnie znajduje się Schronisko Dla Nieletnich. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w drogę szutrowš a następnie piaszczystš i dochodzimy przez las do Jasionnej. Wychodzšc z lasu na drogę asfaltowš po prawej stronie widzimy przepiękny drewniany ko�ciółek z dzwonnicš (zdjęcie nr 25). Na placu przyko�cielnym znajdujš się zabytkowe groby (zdjęcie nr26) oraz drzewa - pomniki przyrody (zdjęcie nr27). Koniecznie musimy zwiedzić wnętrze ko�cioła oraz wysłuchać jego historii, którš bardzo chętnie opowie miejscowy proboszcz. Naprzeciw ko�cioła znajduje się cmentarz parafialny. Za ko�ciołem skręcamy w prawo w le�nš drogę, którš dochodzimy do drogi nr.48, przecinamy jš, nowš drogš asfaltowš dochodzimy do Korzenia. Dochodzimy do końca wsi, przy sklepie skręcamy w lewo, drogš przez las dochodzimy do Redlina (film bociany). Przechodzimy przez wie� i dalej prosto dochodzimy do Wólki Kożuchowskiej a następnie droga le�nš dochodzimy do najmniejszego miasta w Polsce - Wy�mierzyc. Idšc przez miasto widzimy po obydwu stronach piękne typowe przedwojenne budownictwo drewniane (zdjęcie nr28), z gankami i ławeczkami przed domem. Niestety domów tych ubywa, a na ich miejscu powstajš betonowe bunkry. Idšc prosto dochodzimy cmentarza z ciekawymi nagrobkami, następnie dochodzimy do zabytkowego ko�cioła (zdjęcie nr29) i do rynku . Należy dodać że w Wysmierzycach kręcona była jedna ze scen "Przedwio�nia".